Výkup vozidel mívá obvykle svůj přesně stanovený postup